Mikro V15 Enerji

Mikro V15 Enerji

Mikro Enerji Yazılım Paketi, Stok Yönetimi, Satın alma yönetimi, Satış yönetimi, Personel yönetimi, Genel Muhasebe yönetimi,  Üretim modüllerinden oluşan tam bir MPR yazılımıdır.

Tekliflerinizi verebilir , Bu tekliflere istinaden sipariş alabilirsiniz. Siparişleri üretime sevk edip üretim fişlerini oluşturup ürün giriş fişlerini oluşturabilirsiniz. Ürettiğiniz ürünleri barkod etiketliye bilir irsaliyesini ve faturasını kesebilirsiniz. Yaptığınız tüm hareketleri başka bir işlem yapmadan genel muhasebeye aktarabilirsiniz.

Mikro V15 Enerji Yazılım Paketi hakkında daha fazla bilgi ve satın almak için 0212 90 90 170 numaralı telefonlarımızdan ya da İletişim sayfamızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

GENEL ÖZELLİKLER

STOK YÖNETİMİ

Mikro Enerji stok yönetimi ile stok tanıtım kartlarını tanımlayabilirsiniz. Stok tanıtım kartlarıyla ilgili Ana grup, Alt Grup, Reyon , Muhasebe Gruplandırmaları , Sektör Tanımları, Birim Tanımları ,Pozisyon Bayrakları ve stok tanımlamasıyla ilgili tüm işlemleri bu modülde yapabilirsiniz. Stok yönetimi ile alakalı stok giriş evrakları ve devir girişlerini bu modülde yapabilirsiniz. Stok yönetimi ile alış irsaliyelerini ve alış faturalarını ve satış irsaliye ve satış faturalarını kesebilirsiniz. Stoklarınızla ilgili stok durum raporlarını ve stok değerleri raporlarını finansal ve miktarsal olarak raporlayabilirsiniz.

ANALİZ ve RAPORLAR:

 • Son giriş hareket değerleri raporuyla stoklarınızın değerini,
 • Eksiye düşen stokların raporunu,
 • Genel stok hareketleri raporunu,
 • Miktarsal , finansal , ortalama stok devir hızı raporunu
 • İade detaylı miktarsal , finansal stok raporunu
 • Stok genel amaçlı maliyet analizi
 • Stok yada müşteri satış dağılım analiz raporunu alabilirsiniz.

LİSTELER :

 • Stok kartları
 • İrsaliye ve Faturaların tarih detaylı listesi
 • Sayım devir Fire fişlerin listelemesini yapabilirsiniz.

HİZMET YÖNETİMİ :

Mikro Enerji Hizmet yönetiminde , kartlar alanından hizmet tipleri tanıtılabilir ve föyler ile hareketler incelenebilir. Masraf kartlarınızın tanımını yapabilir ve föyleri ile masraf hareketlerinizi inceleyebilirsiniz. Hizmet yönetiminde evraklar alanında yer alan faturalar alanından tüm müşteri ve satıcılara ait ; Açık ve kapalı Hizmet faturalarınızı girebilirsiniz. Hizmet yönetiminde satıcılara ait masraf faturalarınızı işleyebilirsiniz.

RAPOR ve ANALİZLER

 • Genel amaçlı hizmet durum raporu
 • Hizmet hareketlerinin analizi,
 • Hizmet kartları hesap ekstresi,
 • Genel amaçlı hesaplar durum raporu,
 • Genel amaçlı hesaplar hareket raporu,
 • Alınan masraf hareketlerinin analizi,
 • Genel Amaçlı masraf durum raporu,
 • Standart genel amaçlı hesap ekstresi dökümleri alınabilir.

LİSTELER

 • Cari Fihristler,
 • Detaylı veya detaysız seçimli kesilen ve gelen faturalar,listelenmesi
 • Masraf Kartları listesi
 • Hizmet Kartları Listelerini alabilirsiniz.

SATINALMA YÖNETİMİ MODÜLÜ

Mikro Enerji satın alma yönetimi ile kartlar alanından satıcıları tanımlanabilir, adres ve yetkili bilgileri girebilirsiniz. Satıcı firma hareket föyü ile kriter de verilerek satıcı firmaların hareketleri tek bir evrakta incelenebilir. Kısa yol tuşları kullanılarak föyde yer alan evrakların detaylarına ya da muhasebe kodlarına kadar ulaşılabilir. Evraklar alanında yer alan irsaliye, fatura veya irsaliyeli faturalar alanlarından toptan ve perakende olmak üzere; alış, iade veya giriş faturaları düzenlenebilir. Alış faturalarınızı ve irsaliyelerinizi listeleyebilir cari hesap eksterelerini alabilirsiniz.

RAPOR ve ANALİZ:

 • Satıcı bakiye durum raporu,
 • Satıcı hareket analizi,
 • Günlük giriş hareket dökümleri alınabilir.

LİSTELER :

 • Satıcılar ile ilgili fihrist ve etiket dökümleri alınabilir.
 • Alış faturaları ve irsaliyelerin listesi alınabilir.

SATIŞ YÖNETİMİ :

Mikro Enerji Satış yönetimi ile tüm müşterilerin kartlarını açabilirsiniz Satış irsaliyeleri ve faturalarını kesebilirsiniz. Stok sarış raporlarını , Müşteri satışlarını görebilir analizlerini yapabilirsiniz.

RAPOR ve ANALİZ:

 • Müşteri bakiye durumu raporu
 • Müşteri ve stok hareketlerini veya hareket görmeyen müşteriler dökülebilir.

LİSTELER

 • Müşteri fihristleri,
 • İrsaliyeleri ve faturaları listeleyebilirsiniz.

FİNANS YÖNETİMİ

Mikro Enerji Finans modülü ile tüm banka, kasa, tahsilat ve ödeme işlemleri yapabilirsiniz . Finans modülünün banka ve kasa kartlarını tanımlanabilir ve föyler ile detaylı olarak incelenebilir. Çek ve senetlerin giriş ve çıkış işlemleri düzenlenebilir. Müşteri tahsilat makbuzları , tediye girişlerini ve ödeme işlemlerinizi takip edebilirisiniz. Bankalarda yaptığınız havaleleri ve gelen havale evraklarınızı işleyebilirsiniz.

RAPOR ve ANALİZ:

 • Yapılacak tahsilat ve tediyelere ilişkin dökümler alınabilir.
 • Kasa ve çek–senetler ile ilgili detaylı raporlar alınabilir.
 • Listeler alanından tahsilat–tediye makbuzları, borç alacak virman dekontları, senet–çek çıkış bordroları dökümleri alabilirsiniz.

PERSONEL YÖNETİMİ

Mikro Enerji Personel yönetimi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan tüm iş yerlerinde, her türlü statüdeki personel için kullanılabilir. Muhasebe bağlantısı, iş kolu, iş yeri, departman, kişi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği ve her türlü çıkış formunun kullanıcı tarafından tanımlandığı personel, bu özelliklerinden dolayı çeşitli sektörlerin değişik ücretlendirme prosedürlerine tam uyum sağlar. Her türlü PDKS sistemlerinden bilgi alabilir. Personel ile çalışanlarınızın sicil kartlarından puantaj işlemlerine, borç ve devir tanımlamalarından izin kartlarına kadar her detayı kusursuz takip edebilirsiniz. Yabancı döviz cinsinden maaş alan personelinizin hesaplamalarını kolaylıkla yapabilir, farklı SGK şubeleri için hatta departmanlarınız için farklı çalışma şekilleri belirleyebilirsiniz. e-Bildirge program içerisinden direkt SGK’nın sistemine gönderme yeteneğine sahiptir. Beyannamedeki olası değişiklikler yine web’den kolaylıkla update edilebilir. Zengin rapor seçenekleri ile bordro ve zarf dökümü, puantaj raporları, personel bazında raporlar alarak çalışanlarınızın ücretlerine yönelik her detayını ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz. İnsan Kaynakları ile bütünleşik çalışan Personel izin yönetimi modülü ile, personellerin hak ettiği gün çerçevesinde giriş yapıp amirine onay verebilecek yapı kurgulanması ve grafik tabanlı ekranlarda izlenerek çakışmaların gözlemlenmesi mümkündür.

RAPOR ve ANALİZ:

 • Aylık ücret bordrolarını dökümü
 • Puantaj raporları
 • Personel durum raporları

ÜRETİM YÖNETİMİ :

Mikro Enerji yazılımı ile üretimle ilgili tüm süreçlerini takip edebilirsiniz. Üretim için iş emri kartlarını oluşturabilirsiniz. Hammadde çıkışlarınızı üretime çıkış fişiyle oluşturabilir buna istinaden ürün giriş fişlerini yapabilirsiniz. Ayrıca üretimde yapılan tüm hareketleri hiç bir işlem yapmadan resmi muhasebeye entegre edebilirsiniz.

 

Stok Yönetimi

: Var
Hizmet Masraf Yönetimi

: Var
Satınalma Yönetimi

: Var
Satış Yönetimi

: Var
Finans Yönetimi

: Var
Genel Muhasebe

: Var
Raporları E-mail Gönderme

: Var
Excel-Word Formatı

: Var
Kayıt Sınırı

Hesapçı paketinde 1000 adet  kart açma ile sınırlıdır. Diğer paketlerde kayıt sınırı yoktur.
: Kayıt Sınırı Yok
Kullanıcı Sınırı

Paketlerin maksimum kullanıcı sayısı gösterir.
: 21 Kullanıcı (Ek Kullanıcı Lisansı Gerekir.)
Birden Fazla Depo Takibi

: Var
Barkod Etiket Çıkartma

Bu modül sayesinde stok modülünde tanımlanan kartlara ait barkodların dökümü, istenilen adetlerde alınabilmektedir.
: Var
Parti – Lot Takibi

İplik, kumaş, paslanmaz gibi sektörlerde gelen stok partileri, çıkışlarda bölerek satılarak o parti ile kalan stok miktarları izlenilebilir.
: Var
Seri No Takibi

 Elektronik ürünlerin seri no’larının ya da GSM telefonlarının e-mei no’larının giriş ve çıkışları evrak aşamasında işlenerek daha sonra belirtilen stokların seri no bazında durumlarının izlenebilmesidir.
: Var
Asorti Takibi

 Hazır giyim ve ayakkabıcılık sektörü gibi sektörlerdeki kalite, beden, renk takibine yönelik işlemler ve raporlamaları içerir.
: Var
51Sipariş Takibi

 Alınan ve verilen siparişler girilerek, bu sipariş fişlerinin irsaliye ve faturaya aktarılabilir,karşılanamayan yada eksik karşılanan siparişler takip edilebilir,kalan miktar bir sonraki işlemde getirilebilir.
: Var
Teklif Modülü

stok satışlarına yönelik cari firmalara teklif evrakı düzenleyip sunacaklardır. Daha sonrasında kabul edilen teklif evrakları için sipariş düzenleyecekler hatta siparişe dönüşen tekliflerin hangileri olduğunun raporunu alacaklardır.
: Var
İthalat Yönetimi

: Paket İçeriğinde Yok. (Ek Modül alınarak kullanılabilinir.)
İhracat Yönetimi

: Paket İçeriğinde Yok. (Ek Modül alınarak kullanılabilinir.)
Tamir Servis Merkezi Yönetimi

: Paket İçeriğinde Yok. (Ek Modül alınarak kullanılabilinir.)
Personel Yönetimi

: Var
Sabit Kıymet Yönetimi

: Var
Karar Destek Yönetimi OLAP

: Var
Üretim Yönetimi

: Var
Eğitim Saati

: 24 Saat