Mikro V15 Standart İthalat Yazılım Paketi

Ülkemizde ve dünyada ithalat-ihracat rejimi kanunlar, uluslararası anlaşmalar, protokoller ve yerel mevzuatlarla düzenlenmektedir. İşletmeler, dış ticaret işlemlerini bu kanun ve mevzuatlara uygun yürütmek çabasında oldukları gibi, aynı zamanda rekabet güçlerini koruyabilmek için dinamik bir yapı oluşturmak zorundalar. MİKRO ERP ailesinin ithalat ve ihracatçı firmalar için geliştirilen ürünü İthalat yönetimi ve İhracat yönetimi, bu ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilmiştir. İthalatın ek maliyetlerini stoka yedirmek ve ihracattan doğan KDV iadeleri...
Ürüne Git