Mikro V15 Standart Personel

Mikro Personel yönetimi, Sgk’ya bağlı olarak çalışan tüm işletmelerde kullanılabilir. Her türlü PDKS sisteminden bilgi alabilir. Mikro personel modülü ile çalışan personelin sicil bilgilerini puantaj hareketlerini ,izin kartlarını takip edebilirsiniz. E-bildirge program içerisinden direk SGK sistemine gönderebilirsiniz. Beyanname değişiklikleri ve parametre değişikliklerinde otomatik olarak güncelleme yapabilirsiniz. Bordro ve zarf dökümü puantaj raporları personel alacaklarını takip edebilirsiniz. Genel Muhasebe paketi entegre olan Mikro Personel yönetimi yap...
Ürüne Git